Politisk temamøde den 27. juni 2022

29. juni 2022

Politisk temamøde den 27. juni 2022

Slides og rapporter omtalt på orienteringsmødet om udrulningsplaner for Norfors fjernvarme den 27. juni 2022 kan findes her:

//