Fjernvarmepriser 2022

 

Opkrævning for fjernvarme sker i 4 årlige a conto rater (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen udsendes ultimo januar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidig med den første acontorate.

Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Gebyrer, afgifter og morarenter ved manglende eller for sen betaling, se hér.

 

Regulering af takster

Fjernvarmeafgifterne kan løbende reguleres.

 

Kort over takstzoner

Find vores kort over takstzoner.

 

Gældende takstbalde

Du kan se de opdaterede priser her